طراحی سایت

طراحی سایت پایه

متناسب برای شرکت های تجاری یا معرفی محصولات
تحویل 14 روز کاری
مناسب برای سئو محصولات و خدمات ساده با سختی کلمات متوسط

طراحی سایت پیشرفته

متناسب برای شرکت های تجاری یا معرفی محصولات
تحویل 14 روز کاری + یکبار باز طراحی کامل
مناسب برای سئو محصولات و خدمات با سختی کلمات متوسط به بالا
یک جلسه مشاروه کامل سئو
یک گزارش کامل سئو قبل از پایان پروسه طراحی

طراحی سایت فروشگاهی

متناسب برای فروش محصولات یا معرفی محصولات
تحویل 14 روز کاری + یکبار باز طراحی کامل + ساخت 5 دسته با عنوان سئو شده + ثبت یه محصول با توضیحات در هر دسته (15 عدد )
مناسب برای سئو محصولات و خدمات با سختی کلمات متوسط به بالا
یک جلسه مشاروه کامل سئو + یک جلسه آنالیز فروش
یک گزارش کامل سئو قبل از پایان پروسه طراحی+ یک گذارش پس از یک ماه از طراحی